Trình duyệt của bạn không hỗ trợ hoặc đã tắt javascript.

Vui lòng bật javascript hoặc thử truy cập trên trình duyệt khác, thiết bị khác.

Xin cảm ơn!

Chính sách mua hàng

Tab chính

Quý khách có thể mua hàng tại Botani mà không cần đăng ký / đăng nhập tài khoản trước bằng cách:

  1. Chọn sản phẩm muốn mua, cho vào giỏ hàng (Nếu quý khách hàng muốn mua thêm nhiều sản phẩm khác, vui lòng vào lại mục sản phẩm và tiếp tục chọn);
  2. Chọn mục thanh toán;
  3. Quý khách hàng điền đầy đủ thông tin người mua và người nhận hàng theo form hướng dẫn bên trái;
  4. Quý khách hàng chọn hình thức thanh toán phía bên phải  sau đó chọn nút “Đặt hàng“, vui lòng đợi khoảng 3-5 giây, hệ thống sẽ chuyển đến trang dịch vụ thanh toán;
  5. Quý khách tiếp tục điền thông tin thanh toán như hướng dẫn được hiển thị sau đó nhấn “tiếp tục” và hoàn tất thanh toán.

Video hướng dẫn: